Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Stachowiak Marta
duński (2007-04-20) polskie TP/390/07 Vimmelskaftet 38 D, 3 th
1161 Kobenhavn K, Dania
(0045) 52742111
martastachowiak@hotmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.