Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Misiuda Grażyna
niemiecki (1993-12-14) polskie podkarpackie TP/4061/05 Świlcza 650
36-072 Świlcza 650
(017) 856-09-73

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.