Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Gałecka Katarzyna
rosyjski (1987-06-08) polskie lubelskie TP/6363/05 Gen. Hallera 6 m. 16
21-040 Świdnik
661 68 75 23
2. Sawicka Danuta
rosyjski (1998-01-21) polskie lubelskie TP/6034/05 Słowackiego 3/9
21-040 Świdnik
0602-460-151

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.