Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Chwałczyk Tomasz
angielski (1991-01-16) polskie lubelskie TP/334/07 Reja 6/9A
21-040 Świdnik
0-601-270-087
myiwy@pro.onet.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.