Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kwinta-Grodowska Edyta Aneta
rosyjski (1997-08-07) polskie dolnośląskie TP/69/05 Kraszowicka 75
58-100 Świdnica
2. Tomiałowicz Wiesława
rosyjski (1996-11-22) polskie dolnośląskie TP/4978/05 Zagłoby 4
58-100 Świdnica

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.