Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kasprzak Olena
ukraiński (2020-10-14) polskie dolnośląskie TP/88/20 Księżnej Jadwigi Śląskiej 6/5
58-100 Świdnica
786-036-787
olena@kasprzak.biz
2. Kościów Tomasz
ukraiński (2002-10-04) polskie dolnośląskie TP/4838/05 Głowackiego 22/1
58-100 Świdnica
0603-521-509
tomasan7474@gmail.com
3. Orfin Gabriela
ukraiński (2020-02-21) polskie dolnośląskie TP/61/20 Długa 66/2
58-100 Świdnica
609-173-445
gabriela.orfin@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.