Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Dzierżykraj-Lipowicz Witold
niemiecki (2003-02-19) polskie kujawsko-pomorskie TP/5778/05 Borowikowa 13
86-065 Łochowice

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.