Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Choina Wacław
rosyjski (1980-03-01) polskie lubelskie TP/1902/06 Wacława Jawoszka 15
21-010 Łęczna
+48 601-517-957
waclaw.choina@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.