Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Karwowski Krzysztof
chiński (2013-04-17) polskie łódzkie TP/43/13 skr. poczt. 9038
90-964 Łódź
609 888 518
k.j.karwowski@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.