Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Szymańska Kinga
słoweński (2021-09-03) polskie łódzkie TP/54/21 Klonowa 5/7 m 20
91-036 Łódź
609 998 722
kinga.a.szymanska@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.